Error showing flash-object.
banner

Praktische info 

  • Schooluren: De lessen starten om 8u40 en eindigen om 15u30. Op woensdag stoppen de lessen om 12u. De voormiddagspeeltijd is van 10u20 tot 10u40. De middagspeeltijd duurt van 12u tot 13u05. De namiddagspeeltijd begint om 14u20 en eindigt om 14u40. !!!! Op vrijdag heeft de namiddagspeeltijd plaats van 15u10 tot 15u30. Op die manier worden de ateliers (muzische vorming) niet onderbroken. Ouders zijn welkom vanaf 15u10 om de juf of meester te spreken of om het project te bekijken.
  • Buitenschoolse Opvang - Tutti Frutti: Er is op school toezicht vanf 8u10. Voor dit tijdstip kan uw kind terecht op Tutti Frutti. Gekwalificeerde medewerkers staan er steeds garant voor een gezellige opvang met creatieve tijdsbesteding. Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar worden er opgevangen. Er is opvang voor en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Inschrijven op voorhand is er verplicht!                            Adres: Rummenweg 2, 3800 Sint - Truiden, 011/69.11.67
  • Eten en drinken op school: Onze school besteedt veel aandacht aan gezonde voeding! Daarom biedt de school de kinderen tijdens de namiddagspeeltijd fruit aan. Op vrijdag wordt er groente gegeten. In de voormiddag kunnen de kinderen kiezen uit een gevarieerd aanbod koeken en dranken zoals bv. PIPO appelsap, fruitsap, choco(melk), ... De school vraagt hiervoor een bijdrage van €15/ maand.
  • Afval op school: We willen er graag, samen met de ouders en de kinderen, voor zorgen dat onze villa een milieuvriendelijke school is. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen wegwerpmateriaal mee te geven met de kinderen.Het afval dat dan toch nog ontstaat, wordt gesorteerd!
  • Zwemmen en turnen: De kinderen van de villa krijgen les van onze leermeester lichamelijke opvoeding: meester Theo. De turnlessen gaan door in de sporthal van het Oud- Atheneum op maandag en donderdag. Voor de kinderen van het 2de en 3de leerjaar worden er ook zwemlessen georganiseerd. Eén keer per 14 dagen gaan de kinderen (per leefgroep) zwemmen  in het zwembad van St.- Pieter. Er zijn dan meerdere zweminstructeurs aanwezig om de kinderen zwemles te geven! De kinderen van de lagere school hebben een turnuniform van de school (T-shirt = 12 euro, broekje = zelf mee te brengen,  turnzak = 6 euro), de kleuters doen enkel sportpantoffels aan.

 

  • Schoolreglement: Alle ouders kunnen het schoolreglement raadplegen op de website. Bij inschrijving of bij een wijziging van het schoolreglement ondertekenen de ouders voor akkoord. Indien u als ouder het schoolreglement weigert te ondertekenen, wordt uw kind het volgende schooljaar uitgeschreven.
  • Levensbeschouwelijke opvoeding in de lagere school: In de villa wordt er momenteel Katholieke godsdienst en Zedenleer aangeboden.