Error showing flash-object.
banner

Inschrijvingen: Procedure 

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kleuters naar school gaan vanaf het eerste instapmoment dat volgt op hun inschrijving. De instapmomenten zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de 1ste februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na O.-L.- H.- Hemelvaart.

Voor kinderen ouder dan 3 jaar zijn er geen instapdata. Zij kunnen elk moment van het schooljaar worden ingeschreven. (indien er vrije plaatsen zijn) In onze school hebben broertjes en zusjes van kinderen die reeds ingeschreven zijn voorrang, alsook kinderen van personeelsleden.

Bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs worden de kinderen opnieuw ingeschreven. Ook hier gelden de voorrangsregels zoals hierboven genoteerd.

U kan inschrijven op volgende data:

  • februari --> inschrijven voor de voorrangskinderen
  • vanaf 1 maart --> inschrijvingen voor alle andere kinderen

Deze dat zijn enkel van toepassing voor kinderen die instappen in de 1ste kleuterklas of het 1ste leerjaar. Kinderen die van school veranderen mogen elk moment in het jaar komen inschrijven. (naargelang de beschikbaarheid van plaatsen)

Gelieve steeds het SIS-kaartje mee te brengen bij inschrijving!