Error showing flash-object.
banner

Wat is een leefschool? 

De Leefschool is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te leven. In een gezellige omgeving met veel groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Pas dan is er ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.

Het spreekt voor zich dat wij net zoals in andere basisscholen de eindtermen bereiken, maar hierbij hanteren wij een totaal andere methode die vertrekt vanuit de eigenheid van elk kind en bestaat uit vijf fasen:


1. Geborgenheid en veiligheid

De klassen zijn ingericht met een knusse zithoek voor een kringgesprek, een computerhoek, een werkplek met tafels en een smartbord en als je naar buiten kijkt, zie je misschien wel kippen, ezels of geitjes… Pas als een kind zich op zijn gemak voelt, kan hij de wereld beginnen ontdekken.


2. Het wij-gevoel

We hebben oog voor ‘het zich goed voelen’ met zichzelf en in de groep.
Onze leerkrachten gaan op een warme manier om met uw kinderen.
Ouders zijn welkom, verder dan de schoolpoort; u kunt meedoen in de klassen en wij verwachten uw hulp in de werkgroepen.


3. Kritisch kiezen

Waarom en wat en hoe? Kinderen zijn wandelende vraagtekens die met een gezonde nieuwsgierigheid hun omgeving onderzoeken. Op de Leefschool bepalen ze zelf hun projectonderwerpen tijdens wereldoriëntatie: dino’s, de ruimte, hoe bouw ik een huis… vanuit hun eigen interesses leren kinderen om gericht informatie op te zoeken, uitstapjes te regelen, een product voor te stellen.


4. Leren door ervaren

Wat je leert door te doen, draag je het langste mee. We werken ervaringsgericht en proberen zoveel mogelijk alles levensecht met de kinderen te beleven door samen op pad te gaan.


5. Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving

Met alle bagage op zak kan, wil en durft je kind op een kritische wijze en met een heel eigen kleur de wereld benaderen. Het weet dat dingen kunnen lukken of mislukken, maar kan daar op een gezonde manier mee overweg. Verantwoordelijkheid opnemen, zichzelf evalueren, terecht verdiende pluimen op de hoed steken…je kind wordt bevestigd in zijn zijn en voelt zich thuis in de wereld.