Error showing flash-object.
banner

kernleerkrachten 

Eén van de grote verschillen met het traditioneel onderwijs bestaat erin dat methodeklassen werken met slechts enkele kernleerkrachten. Deze geven verschillende vakken en werken samen als een hecht team. Zij houden regelmatig overlegmomenten om steeds op dezelfde golflengte af te stemmen, afspraken te maken rond projectwerking en om leerlingen - al dan niet met specifieke problemen - optimaal te begeleiden. Ook bespreken zij samen nieuwe ideeën en technieken. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs vergemakkelijkt wordt voor de leerlingen en dat vakoverschrijdend (project)werk mogelijk wordt gemaakt.

1ste graad:
Michèle Dexters (Christine Massar)
Tamara Van Hecke
Elke Daenen
Madelon Reynders
 
2de graad:
Elke Daenen
Maria Tits
Claudia Righelli
Jacobs Karolien
Wendy Vandenborne
Stephane Jacques
Kurt Vangelooven